Door: Rejauna I.S. Rojer MSc

Curaçao kent een groot scala aan evenementen per jaar. Hierbij valt te denken aan diverse muziekfestivals, lokale korte en lange filmproducties, sportevenementen en culturele bijeenkomsten. Uit diverse onderzoeken (Notes 1, 2, 3) blijkt dat evenementen een positieve bijdrage leveren aan de economie, zo ook voor Curaçao. Het aanbod en de diversiteit aan evenementen, vooral evenementen met een internationaal karakter, dient op Curaçao bevorderd te worden met het oog op de bijdrage aan de lokale economie. Ten slotte kan een dergelijke uitbreiding ook bijdragen aan de regionale naamsbekendheid van Curaçao. (4)

Inkomstenlek

Een veel voorkomende aanname is dat de economie van Small Island Destinations (“SIDs”) profiteren van toerisme en (bijkomende) activiteiten. (5, 6). Deze aanname is echter niet helemaal juist. Hoewel SIDs zich veelal richten op toerisme, is het grootste deel van de lokale markt (7) waar toeristen hun geld besteden in handen van buitenlandse investeerders. Als gevolg hiervan vloeien inkomsten uit de toeristische sector het land weer uit, waardoor de bijdrage aan de lokale economie minder groot is dan initieel wordt gedacht. Dit soort marktverhoudingen komt in een groot deel van de Cariben voor. (8). De inkomsten die wegvloeien naar het buitenland worden ook wel omschreven als ‘economic leakage’. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 31% van de uitgaven van toeristen in SIDs wegvloeit naar buitenlandse investeerders. (9).

Mitigeren inkomstenlek

Om de ‘economic leakage’ te mitigeren kunnen SIDs deze wegvloeiende inkomsten beperken door onder andere het diversifiëren van het aanbod aan toeristische attracties en producten. (10). Volgens Croes is het voor SIDs van belang om zich te focussen op de internationalisering van muziekfestivals (lees: ook andere evenementen zoals sport, conferenties, cultuur of film) om de lokale uitgaven van het verblijftoerisme te vergroten, immers dergelijke evenementen kunnen het genoemde lek compenseren. (11). De kans op ‘economic leakage’ is kleiner bij internationale evenementen en wordt gecompenseerd door secundaire activiteiten van toeristen die dergelijke evenementen aantrekken. Hierbij kan worden gedacht aan uitgaven in de horeca alsook transport en accommodatie. Ook een diversiteit aan evenementen kunnen het toeristisch aanbod van activiteiten verbreden, waardoor er mogelijk meer toeristen zullen (terug)komen. (12, 13)

Aandachtspunten

Enkele aandachtspunten bij het stimuleren van de evenementensector op Curaçao zijn onder andere:

 1. Data. Het inventariseren van de voorkeuren van zowel de lokale bevolking als van potentiele buitenlandse bezoekers van dergelijke evenementen. Door het laten aansluiten van de behoeften van de bezoekers van een evenement aan het product, kan een optimale bezoekersaantal worden gegarandeerd. Verder is het vergaren van data relevant voor het meten van de economische impact van een evenement en de daaruit af te leiden economische indicatoren, zoals omzet en (in)directe werkgelegenheid. Tot slot is data zeer belangrijk bij het aantrekken van financiering voor een evenement.
 2. Het creëren van een voor Curaçao unieke evenementbelevenis in combinatie met blootstelling aan de lokale cultuur. Het grootste voordeel hierbij is dat een evenement niet buiten Curaçao kan worden geconsumeerd en geïnteresseerden zich ter plekke op het eiland moeten bevinden om van het evenement te kunnen genieten. Een voor Curacao uniek concept kan indien succesvol en daar vraag naar is uiteraard geëxporteerd worden.  
 3. Het garanderen dat de locatie aantrekkelijk is om een evenement te organiseren, denk hierbij aan de kwaliteit en prijs van productiefactoren (zoals vooral evenementlocatie, wet- en regelgeving, politieke en institutionele omgeving, marktstructuren, regeringsbeleid.
 4. Het internationaliseren van het evenement door promotie, waardoor ook buiten Curaçao bekendheid wordt gegeven aan het evenement om zo meer toeristen (en hun deviezen) aan te trekken.

Aanbeveling

Om het huidige aanbod en diversiteit aan evenementen op Curaçao te behouden en te stimuleren dienen de stakeholders uit de sector de hoofden bij elkaar te steken om te werken aan de verschillende aandachtspunten ter bevordering van de sector. Dit kan door het bijeenroepen van een werkgroep, maar ook door het organiseren van een seminar voor de evenementensector waarbij een duidelijk kader wordt geschapen voor organisatoren. Denk bijvoorbeeld aan informatie verschaffen over de wettelijke, fiscale, financiële en andersoortige regels omtrent het organiseren van (internationale) evenementen, het presenteren van ‘best practices’ en valkuilen alsook het in contact brengen van organisatoren met aanbieders van secundaire diensten in de evenementensector (eten en drinken, podia, geluid, advertentie en promotiemateriaal). Daarnaast dient gefocust te worden op het ontwikkelen van competenties, niet alleen van lokale artiesten en spelers, maar ook van de organisator van het evenement en aanbieders van secundaire diensten in de evenementensector. Uiteindelijk is een efficiënte uitvoering van ideeën, voornemens en goede bedoelingen hetgene wat een sector op het eiland succesvol maakt.

Noten:

 1. D. Getz, Event tourism: concepts, international case studies
 2. Luis César Herrero, José Ángel Sanz, Ana Bedate and María José del Barrio, Who Pays More for a Cultural Festival, Tourists or Locals? A Certainty Analysis of a Contingent Valuation Application, International Journal of Tourism Research, Volume 14, Issue 5, pages 495–512, September/October 2012
 3. Bracalente; C. Chirieleison; M. Cossignani; L. Ferrucci; M. Gigliotti; M.G. Ranalli, The economic impact of cultural events: the Umbria Jazz Festival, Tourism Economics, Volume 17, Number 6, December 2011, pp. 1235-1255(21)
 4. Voor cijfermatige onderbouwing van de standpunten genomen in dit artikel wordt verwezen naar de aangehaalde bronnen.
 5. Semrad en Bartels ‘An inward look using background economic linkages in a developing country: the case of Puntarenas, Costa Rica’, 2014.
 6. Rivera et al., ‘The internationalization benefits of a music festival: The case of the Curaçao North Sea Jazz Festival’, 2016.
 7. Hotels en belastingvrije winkels op de luchthaven, op cruiseschepen en in de vrije zone.
 8. Rivera et al., ‘The internationalization benefits of a music festival: The case of the Curaçao North Sea Jazz Festival’, 2016.
 9. Lejarraja en Walkenhorst, ‘Diversification by deepening linkages through tourism’, 2007.
 10. Rivera et al., ‘The internationalization benefits of a music festival: The case of the Curaçao North Sea Jazz Festival’, 2016.
 11. Croes, ‘Tourism specialization and economic output in small islands’, 2013, Ferdinand en Williams, ‘International festivals as experience production systems’, 2013.
 12. Rivera et al., ‘The internationalization benefits of a music festival: The case of the Curaçao North Sea Jazz Festival’, 2016.
 13. Nader onderzoek is aanbevolen voor het in kaart brengen van de bestedingspatroon van de Curaçaose bevolking bij de diverse evenementen.